მიგრაციის კომისიის წევრი უწყებების შესაძლებლობათა ზრდა

ეს საქმიანობა კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს SCMI-ს წევრების შესაძლებლობათა განვითარებას მიგრაციის სტრატეგიის შერჩეულ სფეროებში. ეს სფეროებია:

 • მიგრაცია და განვითარება;
 • ლეგალური მიგრაციის რეგულირება;
 • UMAS-ს ფუნქციონირება;
 • მოქალაქეობა;
 • ლტოლვილთა ინტეგრაცია და თავშესაფრის საკითხები;
 • ინსტიტუციური განვითარება;
 • სავიზო პოლიტიკა.
 • შესაბამისად, დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები:
 • ტრენინგის მეთოდოლოგიისა და შინაარსის შემუშავება მიგრაციის სტრატეგიის შერჩეული სფეროების შესახებ;
 • აქტივობების ორგანიზება მიგრაციის სტრატეგიის შერჩეულ სფეროებში SCMI-ს წევრთა შესაძლებლობების განვითარებისათვის;
 • ქართული ენის, ისტორიისა და სამართლის ტექსტური მასალების განახლება, ასევე, ონლაინ ტესტების განვითარებაზე მუშაობა (მათ შორის, უცხოელებისა და ლტოლვილებისათვის).