ტრენინგი

შესაძლებლობების გაძლიერების ღონისძიებები – პროექტ ENIGMMA-ს ფარგლებში განხორციელებული ტრეინინგები და სასწავლო ვიზიტები:

კონსულების ტრეინინგი (18-27 აგვისტო 2014)

ტრეინინგი წარმომავლობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის (COI) თაობაზე (22-26 სექტემბერი 2014)

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტრეინინგი (1-3 ოქტომბერი 2014)

ტრეინინგი მიგრაციის საკითხებზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომლებისათვის (8-10 ოქტომბერი 2014)

ტრენინგი გაძევების პროცედურების და ადამიანის უფლებების შესახებ (18-19 დეკემბერი 2014)

ლექციების სერია მიგრაციის შესახებ (18-19 დეკემბერი)

სამუშაო შეხვედრა ბინადრობის ნებართვის წესების შესახებ საქართველოსა და ევროკავშირში (17-18 თებერვალი 2015)

საკონსულო დაწესებულებების ტრენინგი ვიზის გაცემის პროცედურებთან დაკავშირებით (2-5 მარტი 2015)

სემინარი ვიზა განმცხადებლების შეფასების თემაზე (19 მარტი 2015)

სასწავლო ვიზიტი ვენაში (23-26 მარტი 2015)

ტრენინგი იმერეთის ადგილობრივი თვითმართველობისათვის (30 აპრილი 2015)

ტრენინგი შერეული მიგრაციის შესახებ (31 მარტი 1 პარილი 2015)

სასწავლო ვიზიტი ლიტვაში (15-17 აპრილი 2015)

სასწავლო ვიზიტი ლატვიასა და ლიტვაში (14-19 ივნისი 2015)

საზაფხულო სკოლა (28 ივნისი – 4 ივლისი 2015)

ტრენინგი მიგრაციის საკითხებზე (30 ივლისი 2015)

სამუშაო შეხვედრა თავშესაფრის საკითხებზე (4 აგვისტო 2015)

ტრენინგი ტრეფიკინგის შესახებ (31 აგვისტო-1 სექტემბერი 2015)

სასწავლო ვიზიტი ქ. სტოქჰოლმში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თანამშრომლებისათვის 8-10 სექტემბერი 2015)

სამუშაო შეხვედრა ადამიანის უფლებების მონიტორინგის სისტემის შექმნის შესახებ (21 სექტემბერი 2015)

ტრენინგი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისათვის (9 ოქტომერი 2015)

ტრენინგი წამყვანი ქართული მედია საშუალებების წარმომადგენელთათვის (10-11 ოქტომბერი 2015)

მიგრაციის საშემოდგომო კვირეული (19-22 ოქტომბერი 2015)

საჯარო ლექცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (20 ოქტომბერი 2015)

ტრენინგი შესრულების ინდიკატორების განვითარებისათვის (13 ნოემბერი 2015)

სამუშაო შეხვედრა PR მენეჯერებისათვის (19 ნოემბერი 2015)

სამუშაო შეხვედრა ელექტრონული აპოსტილის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით (25-26 ნოემბერი 2015)

მიგრაციის ზამთრის კვირეული (8-11 დეკემბერი 2015)

ტრენინგი მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ტექნიკის გასაუმჯობესებლად (18-19 იანვარი 2016)

სასწავლო ვიზიტი ადამიანთა უფლებების დაცვის თემაზე (2-4 თებერვალი 2016)

ტრენინგი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისათვის (17-18 თებერვალი 2016)

სასწავლო ვიზიტი ლიტვაში დიასპორის ჩართულობის საკითხებზე (მარტი 2016)

ლექცია ოჯახის გაერთიანების საკითხებზე (12 აპრილი, 2016)

მიგრაციის სწავლების საგაზაფხულო კვირეული (12-14 აპრილი, 2016)

სასწავლო ვიზიტი ჩეხეთში (11-14 აპრილი 2016)

სასწავლო ვიზიტი ქ. დუბლინში (აპრილი, 2016 წ.)

ტრენინგი მიგრაციის სტრატეგიის შეფასების საკითხებზე (27-28 აპრილი)

ტრენინგი მიგრაციის საკითხებზე (5 მაისი, 2016)

ტრენინგი მიგრაციის საკითხებზე ადვოკატებისათვის (18 მაისი, 2016)

ტრენინგი ტრეფიკინგის საკითხებზე (22-23 მაისი, 2016)

საზაფხულო სკოლა (29 ივნისი, 2 ივლისი, 2016)

ტრენერთა ტრენინგი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე (2-3 აგვისტო 2016)

სასწავლო ვიზიტი პოლონეთში უცხოელთა ბინადრობის საკითხებზე (12-15 სექტემბერი)

საკვირაო ლექციები მიგრაციის შესახებ (23-25 სექტემბერი 2016)

სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის დირექტივებზე (27-28 სექტემბერი 2016)

სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის დირექტივებზე (27-28 სექტემბერი 2016)

სასწავლო ვიზიტი ბულგარეთში მიგრაციის რისკების ანალიზის სისტემის განვითარების შესახებ (17-19 ოქტომბერი 2016)

მიგრაციის სწავლების კვირეული – მიგრაცია და განვითარება (21-23 ოქტომბერი 2016)

ტრენინგი მიგრანტთა დაკავების შესახებ (29 ნოემბერი 2016)

მიგრაციის კვირეული – მოქალაქეობა და ინტეგრაცია (9-11 დეკემბერი 2016)

გაცვლითი სამუშაო შეხვედრა ემიგრაციის საკითხებზე (13-14 დეკემბერი 2016)

ტრენინგი ბავშვთა ტრეფიკინგის საკითხებზე (20-21 დეკემბერი 2016)

სასწავლო ვიზიტი სლოვენიაში (23-26 იანვარი 2017)

მიგრაციის კვირეული – თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებული პირების შესახებ (17-19 თებერვალი 2017)

ტრენინგი კვლევის მეთოდოლოგიის საკითხებზე (18-19 თებერვალი 2017)

საჯარო ლექცია საერთაშორისო დაცვის შესახებ (17 თებერვალი 2017)

სასწავლო ვიზიტი ესპანეთში ელექტრონული აპოსტილის საკითხებზე (14-18 მარტი 2017)

ტრენინგი ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებისათვის მიგრაციისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის საკითხებზე (23 მარტი 2017)

მიგრაციის სწავლების კვირეული – მიგრაცია და ადამიანის უფლებების დაცვა (24-26 მარტი 2016)

სამუშაო შეხვედრები მიგრაციის რისკების ანალიზთან დაკავშირებით (27-30 მარტი 2017)

საინფორმაციო შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებისათვის (1-2 აპრილი 2017)

მიგრაციის სწავლების კვირეული – ტრეფინკინგის, ადამიანით ვაჭრობის შესახებ (28-30 აპრილი 2017)

სასწავლო ვიზიტი გერმანიაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე (1-5 მაისი 2017)

სამუშაო შეხვედრა ქართული დიასპორის დაჯილდოვებასთან დაკავშირებით (15 მაისი 2017)

საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია (9-11 მაისი 2017)

სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ახალი რეგულაციის შესახებ (17-18 მაისი 2017)

სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის დირექტივების შესახებ (6 ივნისი 2017)

სამუშაო შეხვდრა ექსტრადიციის საკითხებზე (8 ივნისი 2017)

სასწავლო ვიზიტი ვილნიუსში დიასპორის ჩართულობის შესახებ (5-8 ივნისი 2017)

ლექცია მგრანტთა დაკავების საკითხებზე (15 ივნისი 2017)

ტრენინგი იძულებით დაბრუნებასა და ადამიანის უფლებებზე (13-14 ივნისი 2017)

ადგილობრივი თვითმართველობების წარმომადგენლების ვიზიტი ბრიუსელში (18-21 ივნისი 2017)

ტრენინგი ქართული მედიის წარმომადგენლებისათვის (10-11 ივნისი 2017)

საზაფხულო სკოლა 2017 (29 ივნისი – 8 ივლისი)

საერთაშორისო კონფერენცია – “დიალოგი მიგრანტთა ინტეგრაციაზე – გამოწვევები, სარგებელი და საუკეთესო გამოცდილება”