ტრეფიკინგის სფეროში მომუშავე უწყებების ნუსხა

საქართველოში ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ჩართული უწყებებისა და ორგანიზაციების სუსხა შეგიძლიათ იხილოთ აქ.