საქართველოში მიგრაციის მდგომარეობის ანგარიში (სამუშაო ვერსია)

პროექტ ENIGMMA-ს მიერ შემუშავებული ანგარიში საქართველოში მიგრაციის მდგომარეობის შესახებ (სამუშაო ვერსია) მოიცავს მიგრაციასთან დაკავშირებული კვლევის არსებული ვითარების ანალიზს და ამავდროულად, უზრუნველყოფს მიგრაციის ყველა სფეროში განვითარებულ მნიშვნელოვან კვლევას და პოლიტიკის რეკომენდაციებს. ნაშრომის სამუშაო ვერსია ვებ-გვერდზე ატვირთულია იმ მიზნით, რომ შესაძლებლობა მიეცეს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის წევრ უწყებებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს გამოგზავნონ კომენტარები/შენიშვნები შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე: enigmma@icmpd.org  (კომენატრების მიღება მიმდინარეობს 2015 წლის 15 მაისამდე).